Kontakt och bokning

Har du frågor om boendet eller vill boka vår lägenhet. Här hittar du de uppgifter du behöver.

Lisa Ledskog
Mail: nerja.spain@outlook.com
Telefon: 0702 95 98 05